GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

Van Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyer avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini sağlamak, gerek mesleki problemlerini ve gerek ekonomik sorunlarını yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerinin kuvvetlenmesi ile sosyal-kültürel faaliyetlerle, birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması, genç avukatları ilgilendiren konularda baro nezdinde komisyonlara, kurullara ve merkezlere, yargılama ve uzlaşma görüşmelerine temsilci gönderilmesi, mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturulması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulmasıdır.