Sosyal Medya Araçlarının Kullanılması Esnasında Duyurumuz

 • 23.03.2023 07:35

Sosyal Medya Araçlarının Kullanılması Esnasında Duyurumuz

KIYMETLI MESLEKTAŞLARIMIZ,

Baromuz tarafından re'sen yapılan araştırmalarda bazı meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile reklam yasağını ihlal ettikleri tespit edilmiştir. Şöyle ki;

•    Sosyal medyada mesleki faaliyetini ön plana çıkaran haberler yapılması için girişimlerde bulundukları, takip ettikleri davalarla ilgili ulusal ve yerel basında görsel veya yazılı röportajlar verdikleri,
•    Sosyal medya üzerinden, belirlenen kanuni sınırları aşan sayfalar açarak bilgilendirme, içtihat metni paylaşımı gibi danışmanlık hizmetine yönelik paylaşımlar yaptıkları,
•    Herkese açık sosyal medya hesaplarında haklarınızı bilin şeklindeki bilgilendirme adı altında videolar çekilmesi ve bu videoların alt kısmına yazılan açıklama ile birlikte hashtaglar kullanılmak suretiyle paylaşımı ön plana çıkartmak istedikleri,
•    İnternet ortamında Google arama motorunda yapılan Van En İyi Avukat, Van Avukat, Van Boşanma, Van Ceza Avukatı gibi ifadeler yazıldığında www.avukat.av.tr web sitesi çıkacak şekilde İnternet ortamında reklam yaptıkları,
•    Adliyeden, duruşma salonundan, icra dairelerinden, ofisten ne kadar çok çalışıldığına ne kadar çok iş takip edildiğine yahut takip edilen işler neticesinde ne tür başarılar elde edildiğine dair açıklamalar ve/veya fotoğraflar paylaşıldığı;

 • "Kazandım, gelsin davalar."
 • "Bize vekaletname çıkarın, paranızı hemen alın",
 • "Kazanmak için, bizimle iletişime geçin "
 • "Bugün de duruşmayı güzel sonuçlandırdık."
 • "Adliyede çok yorulduk.",
 • "Bir dava daha lehimize sonuçlandı."
 • "Davanızı açın giderlerinizi biz karşılıyoruz."
 • "Gecenin bu saati halen bürodayız."
 • " Adliyede şu saatte nöbetteyiz."
 • "Tahliye kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz."
 • " Tahliyemiz hayırlı olsun " ,
 • "Müvekkilin teşekkür hediyesi."
 • "Tatile de gidilir, tatilde de çalışılır."
 •  "Hafta sonu çalışmaya devam!!"
 • "Vekaletnameyi aldık, artık karşı taraf düşünsün." vs.

•    Yapılan paylaşımların bazılarında üçüncü kişilerin bilgilerini de deşifre edebilecek duruşma zaptı, dosya kapağı, dilekçe gibi materyallere yer verildiği ve bu suretle kişilik haklarının ihlal edildiği,
•    Masraf ve ücret almaksızın iş takibi yapıldığına yönelik beyanlarda bulunulduğu,
•    Kendilerini öven, başarılarını duyuran, bir işin ya da davanın takibi için adres olarak gösteren paylaşım ve haberlerin kaldırılması için çaba sarf etmedikleri, bilakis bu tür paylaşım ve haberleri kendi hesaplarında da yayınladıkları,
•    Toplum nazarında avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek nitelikte paylaşımlar yapılması yönünde hassasiyet gösterilmediği,
•    Küfür, hakaret, meslektaşlarını ve 3. kişileri itham eden paylaşımların yapıldığı,
•    Avukatlık cüppelerinin adliye dışında giyildiği ya da elde taşındığı vs. birçok davranışın içinde olduklarını görmekteyiz.

Yukarıda bir kısım örneklerine yer verilen bu tür tutum ve davranışlar kamunun mesleğe olan inancını ve güvenini sarsacak, mesleğin itibarını zedeleyecek nitelikte davranışlar olup 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğine ve TBB Meslek Kurallarına açık şekilde aykırıdır.
Unutulmamalıdır ki avukat her şeyden önce kamu hizmeti gören bir kimsedir. Bu minvalde avukat, salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek herhangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek veya onların bu tür davranışlarına engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'n Van Barosu Yönetim Kuruluna yüklemiş olduğu ödevler uyarınca meslek onurunun ve meslek düzenin korunması, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasının sağlanması, mesleki ödevler bakımından yol gösterilmesi, mesleğe ve meslektaşlara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla değerli meslektaşlarımıza yukarıda örneklerine yer verilen ve örnekleri çoğaltılabilir olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaları, bu konuda daha dikkatli, titiz davranılarak haksız rekabet yahut reklam niteliğinde paylaşım ve davranışlarda bulunulmaması ve bu tür paylaşımlara ve davranışlara mahal verilmemesi, mevcut paylaşımların ise ivedilikle kaldırılması hususunu hatırlatır, gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

VAN BAROSU BAŞKANLIĞI