Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • 11.07.2023 14:55

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1- Fotoğraf ( 6 adet ) 35x45 mm ebadında Biyometrik fotoğraf

2- Sabıka Kaydı (arşivli)      

3- İkametgâh (Yerleşim yeri) belgesi (2 adet)

4- Nüfus kayıt örneği (2 adet)

5- Kimlik Fotokopisi

6- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ( Noter onaylı 2 adet )

  1. Kıbrıs Mezunları için ÖSYM Sınav Sonuç Puanı ve Yerleştirme Puanı Belgesi
  2. Kıbrıs Mezunlarından denkliğe tabi olanlar için YÖK’ten Denklik belgesi

7- Sağlık Raporu (2 adet) (Bedenen ve ruhen avukatlık yapmasına engel yoktur ibareli)

8- SGK Hizmet dökümü (4/ a-b-c kaydı)

9- Kurumdan disiplin soruşturması/kovuşturması bulunmadığına dair yazı (Memurlar için)

10- Kurumdan alınacak sicil özeti ve dökümlü hizmet cetveli  (Memurlar için)

11-  Staj Kaydiyesi ( 1000.-TL )