CEZAEVİ KOMİSYONU

VAN BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ CEZAEVİ KOMİSYONU

 

Komisyonun Amacı;

 

Van Barosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi Komisyonu, cezaevleri alanındaki ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak temel özgürlüklerin ve insan haklarının korunması, uygulanması ve geliştirilmesini amaçlar.

 

Komisyonun Çalışma Alanları;

 

Van Barosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi Komisyonu,

  • Hukuk üstünlüğü ve insan hakları konusunda Türkiye cezaevlerinde gözlem ve izleme yapmak,

 

  • Komisyona yansıyan haber içerikleri ve komisyona yapılan başvurular sonucunda komisyon üyeleri bu sıfatla veya temsil ettikleri kişilerin avukatları sıfatı ile düzenli olarak belirli periyotlarla cezaevlerini izleme faaliyetini gerçekleştirerek denetim mekanizmasını işletme,

 

  • Cezaevlerindeki genel durumu gözlemleme, mahpuslar ile görüşmeler gerçekleştirme, gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde aktarılan, gözlemlenen ve tespit edilen ihlalleri raporlaştırmak,

 

  • Cezaevlerinde yaşanan bütün ihlallerin tespitini yaparak rapor haline getirmek ve ilgili kurumlar ile paylaşmak,

 

  • Talep edilmesi halinde komisyon faaliyet alanında olan hususlarda hukuki yardımda bulunmak

 

Şeklinde çalışma alanları ve faaliyetleri bulunmaktadır.

 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri;

Av. Mehmet Fettah KELEŞ

Av. Dilan ÇİFTÇİ