10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası

10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası

10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası

  • Van adliyesi Önü
  • 11 Nisan 2023 12:00
  • -
  • 11 Nisan 2023 15:00

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün meslektaşlarımız Av. Mehmet Sait BAYIT, Av. Sinan İŞLER ve Rojhat Levent ÖZGÖKÇE adliyede duruşma sonrası takip ettikleri dosyadaki maktul yakınlarından oluşan 10-15 kişilik bir grup tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğramış ve yaralanmışlardır. Öncelikle bu elem verici saldırıda yaralanan meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki temsilcisi avukatlara duruşma salonlarında, keşif, haciz mahallinde, ofislerinde sözlü ve fiili saldırılar maalesef devam etmektedir. Bu tür sözlü ve fiili saldırılar sıradanlaşmış ve ne yazık ki toplumda kabul gören bir hal almıştır. Bu tür hareketlerle bağımsız savunmanın sesi kısılmak istenmektedir. 

Avukat dava dosyasının tarafı değildir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek taraf görülmesi ve  avukatlara sözlü ve fiili saldırılarda bulunulması normalleştirilmiştir. 
Bugün avukatlara, avukatlık kimliğinden ve üstlendikleri görevlerinden dolayı yapılan saldırıları asla kabul etmiyoruz. 

Baromuz üyelerinden Av. Mehmet Sait BAYIT, Av. Sinan İŞLER ve Rojhat Levent ÖZGÖKÇE’ye yürüttüğü mesleki faaliyetinden dolayı gerçekleştirilen, hakaret ve darp içeren  eylemi şiddetle kınıyoruz. Bugün karşılaştığımız bu olay, salt görevi sebebiyle mesleki faaliyetini yürüttüğü sırada meslektaşlarımıza yönelik kabul edilemez hukuk dışı ve görevin yapılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilen bir eylemdir. Ülkemizde avukatların görevlerinin yapmasının engellenmesi, yargısal kamu hizmetinin sınırlandırılması maksadına yönelik hukuk dışı fiiller son dönemde artmıştır . Hukuk ve insanlık dışı bu tür eğilim, sadece avukatları ve Baroları değil tüm kamuoyunun yakından takip etmesi gereken hassas bir süreç olduğunu belirtmek isteriz. Bu sürecin son halkası olarak gördüğümüz bu ilkel saldırıyı Baro Yönetim Kurulu olarak yakından takip ettiğimizi bildirir, olayı şiddetle kınadığımızı ifade eder, başta saldırıya uğrayan avukatlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.


Van Barosu olarak kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz. Biz avukatlar, halkımızın hak ve hukukunu koruyan bir mesleğin mensuplarıyız. Avukatların özgürlüğü ve güvenliğini aynı zamanda halkımızın özgürlüğü ve güvenliği olduğuna inanıyoruz. Bize yapılan bu saldırı insanlığa, hukuka ve özgürlüklere karşı yapılan bir saldırıdır. Biz, kendini savunamayanları savunan bir mesleğin temsilcileriyiz. Unutulmamalıdır ki, yargının kurucu unsuru olan avukatlara yönelik her saldırı, özünde hukuk devletine yönelik bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen ilkel ve insanlık dışı saldırı sebebi ile Van Barosu’nun  Yönetimi ve tüm üyeleri olarak gerekli mücadeleyi vermeye hazır olduklarını ifade etmek isteriz.  
Görevimizi icra ederken hiç kimsenin takdirini ve iltifatını beklemediğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.  Ancak hangi makamı iştigal ederse etsin kim olursa olsun herkes bir avukata gerekli saygıyı göstermek zorundadır. Avukatı hasım olarak görerek ona saldırmak bir ilkelliktir.  Kendini bilmez insanların yaptığı bu tür saldırılar karşısında avukatlar sessiz kalmayacak ve görevlerini her şeye rağmen her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceklerdir. Bu saldırıları kişisel ilişki, husumet gibi kavramlarla açıklamak mümkün değildir. Bu saldırı, savunmaya olduğu kadar kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna karşı da yapılmış bir saldırıdır.

Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırının adliye polisinin gözü önünde yaşanması düşündürücüdür. Adliye polislerinin meslektaşlara karşı gerçekleştirilen saldırı eylemine geç veya zamanında müdahale edilmemesi sadece güvenlik zafiyeti ile açıklamak mümkün değildir. Yaşanan olayda ihmali bulunan kolluk memurları hakkında şikâyetçi olacağımızı ve ilgililer hakkında derhal işlem idari ve adli işlem yapılmasını talep ediyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyoruz.  

Avukata yönelik saldırılara ilişkin yasal düzenlemeler derhal yapılmalı, bu şiddete son verilmelidir.
Bu saldırıyı yapanlar bilmeliler ki sanık sandalyesine er geç geleceklerdir. Günü geldiğinde kendilerini yine bir avukat savunacaktır. Ama bu kez karşısında sadece Av. Mehmet Sait BAYIT, Av. Sinan İŞLER ve Rojhat Levent ÖZGÖKÇE’yi değil Van Barosu’nu, yani bütün avukatları bulacaklardır. Savunmaya karsı yapılan fiili ve sözlü saldırılar karsısındaki mücadelemizden asla geri durmayacağımızı ve bu saldırının sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.