ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

Van Barosu İnsan Hakları Merkezi Çocuk Hakları Komisyonu

Üyeleri;

Van Barosuna kayıtlı avukat ve stajyer avukatlar ile avukatlık stajını bitirip Van Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları arasından; gönüllülük esasına dayalı olarak çocuk hakları alanında çalışmak isteyen herkes Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonuna üye olabilir.

Komisyonun Amacı;

Özelde Van ilindeki ve genelde yeryüzündeki tüm çocukların, ulusal ve uluslararası düzenlemelerle koruma altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerine kavuşması, sağlıklı bir ortamda büyüyüp yetişmelerinin sağlanması maksadıyla; çocuklar lehine olan mevcut hukuki düzenlemelere işlerlik kazandırmak ve eksik görülen düzenlemelerin çocuk lehine geliştirilmesi için çalışma yürütmek Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonunun temel amacını oluşturmaktadır.

Komisyonun Çalışma Alanları;

Komisyon, yukarıda ifade edilen temel amacını gerçekleştirmek için imkanları oranında özellikle aşağıda belirtilen çalışma alanlarında faaliyet yürütmektedir;

  • Çocukların temel haklarının ihlal edildiği ve çocuklara karşı işlenmiş suçlara yönelik ihbarları almak ve gerektiğinde bu ihlal ve suçlara ilişkin re’sen çalışma yaparak; hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve işlenen suçların yargılama mercileri tarafından cezalandırılmasının sağlanması.

 

  • Çocuklara karşı işlenmiş olan özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma dosyalarına katılma talebi sunulması ve dosyalarda çocuklara karşı işlenen suçların en ağır şekilde cezalandırılmasının sağlanması.

 

  • Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış ve fakat iç hukukta herhangi bir regülasyon bulunmayan; özellikle Van ve bölge illerdeki çocukların sosyal ve kültürel hakları ile ilgili hususlarda, çocukların işbu sosyal ve kültürel haklarının koruma altına alınmasını sağlayacak kanuni düzenlemelerin yapılmasının sağlanması.

 

Komisyonun Yetkilileri

Van Barosu İnsan Hakları Merkezi Çocuk Hakları Komisyonunun mevcut başkanları Av. Yusuf Polat ve Av. Melisa Sevli'dir. Komisyon sekreteri Av. Mustafa Özoral’dır. Komisyon İHM üyesi Av. Abdulhakim Baycan'dır.

İLETİŞİM

Çocukların haklarına yönelik ihlalleri aşağıda bildirdiğimiz komisyon telefonu ve sosyal medya hesapları üzerinden bize bildirebilirsiniz; 

İnstagram : vanbarosucocukhaklarikomisyonu

X/Twitter: Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu (@BarosuVan)