Diyarbakır Barosu üyesi meslektaşımıza yönelik kolluk görevlilerince gerçekleşen saldırı ve işkenceyi kınıyoruz

  • 04.12.2023 09:38

Diyarbakır Barosu üyesi meslektaşımıza yönelik kolluk görevlilerince gerçekleşen saldırı ve işkenceyi kınıyoruz

Diyarbakır Barosu üyesi meslektaşımıza yönelik kolluk görevlilerince gerçekleşen saldırı ve işkenceyi kınıyoruz.

Van Barosu olarak Avukata yönelik saldırının karşısında Diyarbakır Barosu ve meslektaşımızın yanında olduğumuzu saygı ile bildiririz.

Meslektaşımıza Yönelik Saldırıyı ve İşkenceyi Kınıyoruz 1 Aralık 2023(bugün) Sur ilçesi Gazi Caddesinde; kolluk görevlilerince, Baromuz üyesi bir meslektaşımıza şiddet uygulanmış ve kolunda kemik kırığı meydana gelmiştir.

İşkence ve kötü muamele hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda kabul edilemez. Hiçbir istisna hal işkenceyi meşru ve haklı kılmaz. Türkiye’de kolluk görevlilerinin insan haklarını ihlal etmekle suçlandığı hallerde; fail konumundaki kişiler bakımından öngörülen ayrıcalıklı yargılanma usulleri ve sağlanan güvencelerle, fail/failler cezasız kılınmakta ve ağır insan hak ihlallerine sebep olunmaktadır.

Meslektaşımızın maruz kaldığı hukuk dışı saldırı ve keyfi işkenceyi gerçekleştiren faillerin ivedikikle tespit edilerek açığa alınmalarını ve delillerin muhafaza altına alınmasını talep eder, hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu belirtiriz.