Türk Tabipleri Birliği’ne Destek ve Dayanışma ziyareti