Baromuzun da bileşeni olduğu Van Emek Ve Demokrasi Platformu olarak düzenlediğimiz Basın Açıklaması