Av. Tahir Elçi’nin Katledilmesine Dair Davaya Katılım Sağlandı.