Av. Tahir Elçi Karar Duruşmasına Destek ve Dayanışma Daveti