TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN VE HUKUK CAMİASININ...

01 Eylül 2021

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN VE HUKUK CAMİASININ YENİ ADLİ YILINI KUTLUYORUZ.

 

“Adalet devletin amacıdır.”

James Madison

 

Değerli meslektaşlarımız, saygıdeğer hukuk camiası;

 

Geçtiğimiz adli yıl dönem içerisinde tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle birçok meslek büyüğümüzü, meslektaşlarımızı ve yakınlarımızı da kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşamaktayız. Kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı, meslek büyüklerimizi ve yakınlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Yine ülkenin hemen hemen her yerinde yaşanılan yangınlar, sel felaketleri ile onlarca insanımızın ve ormanlarda yaşanan binlerce canlının kaybının da bizleri derinden etkilediğini de belirtmek istiyoruz.  

Evrensel hukuk ilke ve değerlerinin yok edilerek güçlünün hukukun egemen kılınmaya çalışıldığı, Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarının uygulanmadığı, bağımsız savunmanın neferleri olan biz avukatların halen tutuklu olduğu, keyfi gerekçelerle meslektaşlarımızın göz altına alındıkları ve tutuklandıkları, meslektaşlarımızın haciz mahallinde, bürolarında saldırıya uğradıkları ve öldürüldükleri, çalışma alanlarımız olan adliyelerde mesleğimizin yerine getirilmesinin zorlaştırıldığı, meslektaşlarımızın ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı, yargı bağımsızlığının gün geçtikçe daha da zayıfladığı ve tam bağımsız güçlü bir hukuk devletinin varoluşunun temellerinin hukuku uygulamakla gerçekleşebileceğinin unutulduğu bir adli yılı geride bıraktık. 

Hak ihlallerinin yoğunlaştığı, cezaevlerinde onlarca hasta, yaşlı ve çocukların bulunduğu, kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının arttığı, çocuk istismarlarının önüne geçilemediği ve çocukların halen çalışmak zorunda olduğu, yurdunu terk etmek zorunda kalan mülteci ve sığınmacıların ölümlerle sonlanan umuda yolculuklarının, insani değerlerden yoksun bir anlayışla da mücadele etmek zorunda bırakıldığı, doğanın bilime ve teknolojiye aykırı uygulamalarla talan edilmesiyle yaşanılan felaketlerin etkisinin ve kayıpların arttığı, Yüksek Mahkemekararlarının Anayasa gereğince bağlayıcı olduğunun görmezden gelinerek keyfi hukuk kurallarının oluşturulmaya çalışıldığı, adil yargılama ilkelerinin yok sayıldığı, cezasızlık politikasının toplumun her alanında kendini gösterdiği, farklı düşünen bireylerin terörize edilerek hedef haline getirildiği, gücünü halktan, adaletten ve evrensel hukuk kurallarından almayan bir sistemin asla kalıcı olmadığını hatırlatmak istiyoruz. 

Bizler devletlerin yegane amacının adaleti sağlamak olduğuna inanıyor ve bu inançla evrensel hukuk kurallarının uygulanarak tam bağımsız bir hukuk devleti için mücadele etmenin kutsal bir görev olduğunu da biliyoruz. Bizlere düşen en değerli tarihsel görev; evrensel hukuk kurallarının uygulanması ve devletin tek amacının adaleti sağlamak olduğu bilinciyle, bu uğurda güçlü bir şekilde mücadele etmekten vazgeçmemektir.

Unutmayalım ki gelecek, yaşanılan süreçte sessizliği ve yalnızca izlemeyi tercih edenlerin değerleri ve kurallarıyla değil, hak, adalet ve tam demokratik bir hukuk devleti için mücadele edenlerin yaşatmaya çalıştığı insani ve vicdani değerlerle en güçlü şekilde var olacaktır. 

Adil bir yargılamanın ancak yetkileri artırılmış bağımsız bir savunma ile mümkün olduğu inancıyla; savunma üzerindeki baskıların son bulduğu, bağımsız ve tarafsız bir yargının tesis edildiği, evrensel hukuk ilkelerin hâkim olduğu, insan haklarının işlerlik kazandığı ve korunduğu, etkin, hızlı ve adil yargılamaların yapılacağı bir yıl olması temennisiyle tüm meslektaşlarımızın ve yargı camiasının yeni adlı yılını kutluyoruz. 02.09.2021

Van Barosu Başkanlığı


ONLINE KİŞİ : ( 0 ) --|[ Bugünki Ziyaret Tekil : 38 - Çoğul : 105 ]| - |[ Toplam Tekil Ziyaret : 762397 - Toplam Çoğul Ziyaret : 3029401 ]|-